Statsministeren: Embedet og dets indehaveres kampe 1848-2017.

Professor Tim Knudsen har skrevet et fembindsværk om Statsministerens embede og dets forandring fra 1848 til i dag. De første tre bind er udkommet.
Bind 1 har undertitlen “Kampe om regeringsledelsen 1848-1901”, bind 2 hedder “Demokratiets første statsministre 1901-1942”, bind 3 hedder “Fra krigstid til samarbejdende folkestyre 1942-1972”.

Det første bind lægger ud med at beskrive den helt specielle situation, der bestod i 1848, hvor det danske kongerige både stod midt i en borgerkrig mellem slesvig-holstenerne og danskerne – og i en regeringskrise, der var udløst af enevældens sammenbrud, som nødvendiggjorde en opbygning af et helt nyt regeringssystem og udarbejdelse af en grundlov. Kongen sås stadig som lederen, der ansatte og afskedigede ministre, men i praksis var der et magttomrum, som skulle udfyldes uden at det var tydeligt, hvem der havde regeringsmagten. Statsministerens rolle, som vi ser den i dag, var helt anderledes, og disse bøger (bind 1-3 er udkommet)  viser på forbilledlig vis, hvordan den udviklede sig gennem tiderne.

Værket udgør den første sammenhængende historiske analyse af Danmarks mest magtfulde politiske embede og dets forandring fra 1848 til i dag. Det skildrer de enkelte statsministre og de begivenheder, der formede deres tid, samt hvordan hver af dem i større eller mindre grad gav deres bidrag til det magtapparat, der er nødvendigt for at kunne regere et land.

Næste år udkommer forhåbentlig de sidste to bind, som handler om perioden fra 1972 til i dag. Bind 4 har undertitlen “De folkelige statsministre 1972-2001”, og bind 5 kaldes “Mellem almagt og afmagt 2001-2019”.

Bøgerne er skrevet på et godt og letlæst dansk med en grundig gennemgang af det politiske landskab og de involverede personer og hvilken betydning, de havde, på udviklingen af statsministerembedet.

Værket er udgivet på forlaget Samfundslitteratur. Hvert af de 5 bind er på ca. 400 sider med noter, personregister, billedfortegnelse og litteraturfortegnelse.

Om Poul Steen

Formand for Alfred Good's Fond
Dette indlæg blev udgivet i Historie, Udgivelser og tagget , , , , . Bogmærk permalinket.