I de seneste år har fonden støttet følgende projekter:

2021

 • Museum Tusculanums Forlag, udgivelse af Nils G. Bartholdy: Det danske kongevåben fra Valdemarerne til Frederik VI. Bevilget 2019.
 • Kristeligt Dagblads Forlag, udgivelse af Lars Christensen: Drømmen om et mægtigt Danmark. Den Store Nordiske Krig 1700-1721. Bevilget 2021.
 • Kristeligt Dagblads Forlag, udgivelse af Niels Erik Rosenfeldt og Julie Birkedal Risbro: Den hemmelige agent. En dansk kurer for Lenin og Stalin. Bevilget 2021.
 • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, udgivelse af Leonora Christines franske selvbiografi, redigeret af Marita Akhøj Nielsen & Lene Schøsler. Bevilget 2020.
 • Forlaget Frydenlund, udgivelse af Søren Peder Sørensen: Grønland i efterkrigstiden. En dansk skolelærers bortvisning fra Grønland. Bevilget 2019.
 • Søe-Lieutenant-Selskabet, publikation af ny web-baseret sørulle. Bevilget 2018.
 • Syddansk Universitetsforlag, udgivelse af P. S. Ramanujam: “Unheard Voices – A Tranquebarian Stroll”. Bevilget 2019.
 • Oratia Media, udgivelse af Jonathan Adams: “Events in the Life of Phillip Tapsell”. Bevilget 2019.
 • Aarhus Universitetsforlag, udgivelse af Claus Bryld: “Marsilius af Padua. Middelalderens revolutionære filosof”. Bevilget 2020.
 • Aarhus Universitetsforlag, udgivelse af Jens Rasmussen: “Præstegården i lokalsamfundet. Dagligliv og kulturarv”. Bevilget 2020.

2020

 • Gads Forlag, støtte til udgivelse af Morten Fink-Jensen m.fl.: “Fundats og ordinans for Københavns Universitet 1539”. Bevilget 2018.
 • Vikingemuseet i Roskilde, støtte til udgivelse af Niels Lund: “Jellingkongerne og deres forgængere”. Bevilget 2019.
 • Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, støtte til udgivelse af Lise Groesmeyer m.fl.: “Videnskab, oplysning og historie i Dansk Ostindien. Udvalgte skrifter af Henning Munch Engelhart (1757-1791). Bevilget 2020.
 • Samfundslitteratur, støtte til udgivelse af Tim Knudsen: “Statsministeren: Embedet og dets indehaveres kampe 1848-2017”. Bevilget 2019.
 • Aarhus Universitetsforlag, støtte til udgivelse af Sven Halse og Daniel Henschen: “Mikkel Hindhede og kampen om danskernes kost”. Bevilget 2018.

2019

 • Syddansk Universitetsforlag, støtte til udgivelse af Jakob Seerup: “Den Russiske General – Et liv for Zaren”. Bevilget 2019.
 • Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, støtte til udgivelse af “En byhistorisk mosaik”, festskrift for Jørgen Mikkelsen, bevilget 2018.
 • Gads Forlag, støtte til udgivelse af  Lars Bisgaard: “Christian 2. En biografi”. Bevilget 2018.
 • Syddansk Universitetsforlag, støtte til udgivelse af  Ingrid Markussen: “Sagens sande Beskaffenhed” – Ludvig Reventlows skolereform på Brahetrolleborg 1783-1801, set i lyset af en forældreklage. Bevilget 2018.
 • Syddansk Universitetsforlag, støtte til udgivelse af  Kirsten Dreyer: “Kamma Rahbek og livet på Bakkehuset”. Bevilget 2017.
 • Syddansk Universitetsforlag, støtte til udgivelse af  Lars Bjarke Christensen: “Nationalmuseet og storstensgravene 1890-1950 – Mennesker, fortidsminder og museale forhold”. Bevilget 2017.
 • Syddansk Universitetsforlag, støtte til udgivelse af “Visuel historie, tilgange og eksempler”. Redigeret af Anne Magnussen, Kirstine Sinclair og Casper Sylvest.
  Bevilget 2017.
 • Forlaget Frydenlund, støtte til udgivelse af Kim Frandsen: “Færingesagaen – en anderledes Nordens historie”. Bevilget 2017.

2018

 • Gads Forlag, støtte til udgivelse af “Konfliktzonen Danmark – Stridende fortælling om nyere dansk historie”. Redigeret af Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj og Lone Kølle Martinsen. Bevilget 2017.
 • Dansk Sygeplejehistorisk Museum, støtte til udgivelse af Gunilla Svensmark: “Vi talte ikke om det, men vi vidste det” – Sygeplejersker og sygepleje under besættelsen 1940-45. Bevilget 2017.
 • Nemos Bibliotek, støtte til udgivelse af Morten Thing: “De danske vittighedsblades historie”. Bevilget 2017.

2017

 • EC Edition, støtte til udgivelse af Torben Sloma Jørgensen: “Alle dage kommer”. Bevilget 2016.
 • Teatermuseet i Hofteatret, støtte til udgivelse af Mikael Kristian Hansen: “Kongernes teater under renæssancen og barokken”. Bevilget 2016.
 • Gads Forlag, støtte til udgivelse af Martin Schwarz Lausten: ”Luther og Danmark i 500 år”. Bevilget 2015.
 • Aalborg Universitetsforlag, støtte til udgivelse af Christian Hau: ”Slaget på Sct. Jørgensbjerg – Skæbner i en borgerkrig”. Bevilget 2013.

2016

 • Gads Forlag, støtte til udgivelse af Steffen Heiberg: ”Nye horisonter – Europas kulturhistorie i renæssancen”. Bevilget 2016.
 • Forlaget Vandkunsten, støtte til udgivelse af Palle Ove Christiansen: “Den legende Borgermand, 1865-1948”. Bevilget 2016.
 • Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, støtte til udgivelse af “Mellem brødre – Danmark og Norge før og efter 1814”, redigeret af Rasmus Glenthøj. Bevilget 2015.
 • Gads Forlag, støtte til udgivelse af Bo Fritzbøger: “En lumpen stodder – Liv og landskab i 1700-tallets Midtjylland”. Bevilget 2014.

2015

 • Greens Forlag, støtte til udgivelse af Hans Jørgen Knudtzon: “Knuden’s Krønike – En bog om den dansk-norske slægt Knudtzon”. Bevilget 2014.
 • Slægtens Forlag, støtte til udgivelse af Ole Færch: “Himmerlandske Bomærker”. Bevilget 2015.

2014

 • Selskabet til Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, støtte til udgivelse af Michael Dupont: “Helsingør Skifteprotokol 1571-1582”. Bevilget 2012.
 • Dansk Missionsråd, støtte til udgivelse af Harald Nielsen: “Bone Falck Rønne – en pioner i folkeoplysningen og mission”. Bevilget 2014.
 • Støtte til udgivelse af Tine Elisabeths Larsen: “Gandhis ven. Om at følge din egen vej, sine drømme og sit mål. En biografi om Anne Marie Petersen”. Bevilget 2014.
 • G.E.C. Gads forlag, støtte til udgivelse af Rasmus Glenthøj: “1864 – sønner af de slagne”. Bevilget 2013.
 • Aalborg Universitetsforlag, støtte til udgivelse af Lars Andersen: “Scavenius-affæren. En historie om privatliv, politik og moral i 1800-tallets København”. Bevilget 2013.
 • Gyldendal, støtte til udgivelse af Kåre Lauring: “Slaverne dansede og holdt sig lystige. En fortælling om den danske slavehandel”. Bevilget 2012.

2013

 • Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie, støtte til omlægning af Personalhistorisk Tidsskrift til årbogsformat, bevilget 2013
 • Dansk Veteranskibsklub S/S “Bjørn”, støtte til udgivelse af “Fra Skrot til Skønhed– en bog om restaurering af S/S Bjørn og folkene bag”, bevilget 2013
 • Post & Tele Museum, støtte til digital publicering af udvalgte dele af arkivet, herunder gamle telefonbøger og dele af portrætdatabasen, bevilget 2012
 • Gads Forlag, støtte til Poul Duedahl, Peter Wodskou Christensen og Gitte Bergendorff Høstbo: “Forbrydelsens ansigt”, bevilget 2012
 • Landbohistorisk Selskab, støtte til Ole Færch’s kommenterede udgivelse af “Aalborghus lens jordebog 1562”, bevilget 2012
 • Heraldisk Selskab, støtte til Allan Tønnesen med fleres udgivelse: “Magtens besegling” vedr. Enevoldsakterne 1661-62 og de 2200 adelige, gejstlige, borgere og bønder som underskrev og evt. beseglede dem, bevilget 2011
 • Odense Universitetsforlag, støtte til Børge Riis Larsen’s biografi m.m. “Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen – Liv og værk”, bevilget 2011

2012

 • Monitor Förlaget v/Tor Flensmarck, støtte til bogudgivelse, “Saxo nr. 21, Kulturhistoria för Skåneland”, bevilget 2011
 • Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, støtte til udgivelse af “Tusindvis af Navne”. Register til Personalhistorisk Tidsskrft 1997-2010, Bevilget 2011
 • Lars Schädler Andersen, støtte til udgivelse af biografien “Balancekunstneren. Harald Westergaard, kirkesagen og det sociale spørgsmål 1878-1907″ (Syddansk Universitetsforlag).  Bevilget i 2010

2011

 • Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, støtte til udgivelse af “Mellem København og Trankebar. På rejse med Asiatisk Kompagnis skib, Kronprinsessen af Danmark 1748-1750”. Bo­gen er skre­vet af Palle Kvist under medvirken af Mi­chael Dupont og Jør­gen Mi­k­kel­sen. Bevilget i 2010
 • Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, støtte til farveillustrationer i Personalhistorisk Tidssskrift og forarbejde til digitalisering. Bevilget i 2011
 • Kjeld Stabel, støtte til udgivelse af “Slægten Von Brockdorff. De første 500 år i Slesvig-Holsten”. Bevilget i 2010

2010

 • Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, støtte til udgivelse af provst Christian Laurembergs embeds- og visitatsbog 1689-95 ved Christian Larsen.  Bevilget 2010
 • Mikael Kristiansen: støtte til udgivelse af “Bogbindernes Blå Bog”. Bevilget 2010
 • Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, støtte til udgivelse af Personalhistorisk Tidssskrift. Bevilget i 2010
 • Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, støtte til oversættelse og trykning artikel af Dr. W. Bruinesteijn van Coppenrat om udredning af slægterne Halvegge og Væbner i middelalderen og et par århundreder frem. Bevilget i 2010
 • Kathrine Jørgensen, støtte til udgivelse af “Georgine Ipsens Erindringer” (vedr. familie- og kunstnerkredsen omkring P. Ipsens Enke, Kgl. Hof Terracottafabrik). Bevilget i 2009
 • Monitor Förlaget v/Tor Flensmarck, støtte til bogudgivelse, “Skånes Medeltid, Orter & Ätter del E-F”. Bevilget 2009
 • Henrik Moltke, støtte til udgivelse af “Moltke. Rigets mægtigste mand” af Knud J.V. Jespersen, Carsten Porskrog Rasmussen, Hanne Raabyemagle og Poul Holstein (Gads Forlag). Bevilget 2007

2009

 • Monitor Förlaget v/Tor Flensmarck, støtte til bogudgivelse, “Saxo nr. 20, Kulturhistoria för Skåneland”, bevilget 2008
 • Samfundet for dansk Genealogi og Personalhistorie, støtte til udgivelse af Personalhistorisk Tidssskrift. Bevilget i 2009
 • Erik Gyldenkrone-Rysensteen, støtte til udgivelse af stamtavle over slægten i Danmarks Adels Årbog. Bevilget 2008
 • Heraldisk Selskab, støtte til nyudgivelse af Sven Tito Achen: “Heraldikens femten glæder”. Bevilget 2008
 • Ulla Dahlerup, støtte til udgivelse af bogen “Det var jo en anden tid” (Aarhus Universitetsforlag) Bevilget 2009
 • Jørgen Pedersen, støtte til udgivelse af bogen “Riddere af Elefanten” (Syddansk Universitetsforlag). Bevilget 2008
 • Camilla Mordhorst, støtte til udgivelse af bogen “Genstandsfortællinger” (Museum Tusculanum). Bevilget 2008
 • Kåre Lauring, støtte til udgivelse af bogen “Københavnerliv” (Gyldendal). Bevilget 2009
 • Hans Jørgen Knudtzon, støtte til udgivelse af bogen “Abilgaard. Stamtavle over slægten suppletret med nogle artikler”. Bevilget 2009