Ansøgninger

Ansøgninger sendes pr. e-mail til alfred.goods.fond@gmail.com og skal indeholde:

  1. Fyldestgørende redegørelse for publikationens indhold, gerne i form af en disposition eller en indholdsfortegnelse
  2. Oplysninger om projektets finansiering, for eksempel et budget, dvs. oversigt over såvel udgifter som forventede indtægter
  3. Oplysninger om der er søgt penge fra andre fonde – og hvornår der i givet fald kan ventes svar herpå
  4. Oplysninger om forfatterens forudsætninger.

Hvis ansøgningen indsendes pr. brev, skal såvel ansøgning som bilag indsendes i tre eksemplarer.
Alfred Good’s fond er et lille men venligt fond og har i sin mere end firsårige virksomhed støttet en lang række historiske publikationer med mindre beløb. Der uddeles  tilskud to gange om året på basis af indsendte ansøgninger.

Fondets adresse er:
Alfred Good’s Fond, c/o Poul Steen, Højbjerggårdsvej 29, 2840 Holte
e-mail: alfred.goods.fond@gmail.com

Ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober.