Hvad vi støtter

Alfred Good’s Fond yder støtte til offentliggørelse af arbejder inden for historie og dets hjælpevidenskaber,  navnlig genealogiske og personalhistoriske arbejder.
Forskning vedr. slægterne de Coninck, Duntzfeldt og Good vil have særlig interesse.

Fonden yder ikke tilskud til blandt andet:

  • Arbejdsløn, alm. studielegater og anskaffelse af bøger eller tekniske hjælpemidler
  • Udgifter til rejser og studieophold i ind- og udland
  • Deltagelse i konferencer
  • Almindelig drift af tidsskrifter
  • Indkøb, drift og restaurering af bygninger, inventar og udsmykninger
  • Ungdomsorganisationer til lejre, hytter, udstyr m.v.
  • Sociale formål
  • Lokal- og egnsbestemte formål

Ansøgningsfrister: 15. april og 15. oktober.

 Oversigt over de seneste projekter, som er støttet af Alfred Good’s Fond